Novinky

Kontakt

Adresa:
OÚ Kvílice, č.p. 38
273 75 p. Třebíz
Telefon:
+420 312 579 559
E-mail:
oukvilice@iol.cz


Fakturační údaje:
Obec Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
IČ: 00234575


Webová stránka:
www.kvilice.cz 


mapka

OdkazyArchiv

Rok 2016

Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka - předběžný program      19.12.2016          28.12.2016 
Rozhodnutí - Veřejná vyhláška: Vydalo MěÚ Slaný, odbor životního prostředí v rámci povolení k nakládání s vodami. Vydáno pro obec Plchov.      13.12.2016          2.1.2017 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka - předběžný program      14.11.2016          29.11.2016 
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení ke změně stavby před dokončením - Plchov - kanalizace a čistírna odpadních vod      7.11.2016          28.11.2016 
a/ Veřejná vyhláška - Kormorán Velký - Středočeský kraj, b/ Návrh OOP - Kormorán Velký - Středočeský kraj, c/ Příloha č.3 -Kormorán Velký - Středočeský kraj     19.10.2016          7.11.2016 
Oznámení - Revize komínů      17.10.2016          11.11.2016 
Informace pro občany - Povinné kontroly kotlů v roce 2016      12.10.2016          31.12.2016 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí-7. aktualizace      26.9.2016          17.10.2016 
Oznámení o době a místě konání voleb-Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje      22.9.2016          10.10.2016 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka - předběžný program      8.9.2016          20.9.2016 
ČEZ- Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů      8.9.2016          16.11.2016 

1/ Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy-CZ02; 2/ Příloha č.1 k opatření obecné povahy: Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy-CZ02; 3/ Příloha č.2 k opatření obecné povahy: Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu OOP; 4/ Příloha č.3 k opatření obecné povahy: Stanovisko SEA k návrhu koncepce vydané dle zákona č. 100/2001 Sb.; 5/ Příloha č.4 k opatření obecné povahy: Odůvodnění podle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., a opatření pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí podle § 10h zákona č. 100/2001 Sb.

    6.6.2016          7.7.2016 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka, předběžný program      3.6.2016          14.6.2016 
Veřejná vyhláška-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:přechodná úprava v rámci výstavby kanalizace v obci Třebíz.      30.5.2016          14.6.2016 
2.6.2016 -informace o přerušení dodávky elektřiny      16.5.2016          3.6.2016 
Veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy: Jedná se o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikací a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v rámci pořádání kulturní akce - tradiční Třebízské pouti.      11.5.2016          26.5.2016 
Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2016 (Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu).      28.4.2016          31.5.2016 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka, předběžný program      27.4.2016          10.5.2016 
Kvílice: 7.4.2016 -oznámení o přerušení dodávky elektřiny      16.3.2016          8.4.2016 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí-6. aktualizace      29.2.2016          16.3.2016 
Dražební vyhláška-povinný Ladislav Stahl      17.2.2016          24.3.2016 
Veřejná vyhláška-Zásady územního rozvoje Středočeského kraje      28.1.2016          1.3.2016 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka, předběžný program      25.1.2016          2.2.2016 
a) Veřejná vyhláška-Oznámení o vydání opatření obecné povahy, b) Příloha č.1-Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, c) Příloha č.2-Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Odry, d) Příloha č.3-Opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje       13.1.2016         1.2.2016
Oznámení-prodej známek na popelnice pro rok 2016     5.1.2016          29.2.2016 

Archivace z úvodní stránky
19.12.2016
17.10.2016 - na úřední desce je vyvěšeno oznámení, které obsahuje termín čištění (revize) komínů.
12.10.2016 - Informace pro občany: na úřední desce naleznete informace o povinných kontrolách kotlů v roce 2016.
3.10.2016 - Informace pro voliče: žádáme voliče, aby si upozornění důkladně přečetli. Upozornění bude zároveň vyvěšeno v den voleb ve volební místnosti obecního úřadu. Upozornění ZDE.
3.10.2016 - Od 21.10.2016 do 24.10.2016 bude v obci přistaven kontejner na objemný odpad. Viz více v oznámení ZDE.
27.9.2016 - Informace pro občany obce a veřejnost: od 1.10.2016 se mění úřední hodiny. Nově budou každé pondělí od 8:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 17:00 hodin.
22.9.2016 - na úřední desce vysí oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje.
20.9.2016 - Z důvodu školení nebude 21.9.2016 úřední den. Náhrada za neúřední den bude 22.9.2016 od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.
12.08.2016 - Informace pro občany: 15.08.2016 a 17.08.2016 dovolená.
21.07.2016 - V sobotu 23.07.2016 budou prováděny pracovníkem vodáren odečty vodoměrů a to od 10:00 hodin - po celý den. Ti z Vás co nebudete doma, žádáme o výpis číselného údaje z vodoměru na papírek a umístit ho na viditelné místo. Popřípadě Vám bude vhozen do schránky, pracovníkem vodáren, papírek s telefonním číslem, který pak použijete k nahlášení stavu vodoměru. Děkujeme.
18.7.2016 - Plakáty na akce pro děti, které tráví své letní prázdniny doma. Vytvořeny ve spolupráci s Knihovnou Václava Štecha ve Slaném. ZDE
17.6.2016 - V souvislosti s právě probíhající informační kampaní Finanční správy ČR k Elektronické evidenci tržeb Vám zveřejňujeme informační leták k této věci. Leták ZDE.
16.5.2016 - dne 2.6.2016 od 8:30 hod. do 14:30 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v celé obci. Bližší informace naleznete na úřední desce.
10.5.2016 - Ve středu 11.5.2016 budou výjimečně úřední hodiny od 13,00 hod. do 17,00 hod., a to z důvodu kontroly pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny. Děkujeme za pochopení.
10.5.2016 - V neděli 12.6.2016 bude přistaven kontejner na nebezpečný odpad, a to v době od 9,00 hod. do 11,00 hod. Umístěn bude u nádob na separovaný odpad. Výčet odpadů, který lze vybírat naleznete v přiloženém oznámení: Oznameni 
25.4.2016 - V souvislosti s letní turistickou sezónou registruje Ministerstvo vnitra každoročně zvýšený zájem občanů o vydání osobních dokladů. Příiložený leták shrnuje zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi. ZDE
16.3.2016 - dne 7.4.2016 od 8:00 hod. do 15:00 hod. bude přerušena dodávka elektřiny v celé obci. Bližší informace naleznete na úřední desce.
16.2.2016 - Informace občanům od společnosti SčVK, a. s.: stanovení ceny vodného pro kalendářní rok 2016. Kalkulaci ceny naleznete ZDE.

28.1.2016 - Na úřední desce obecního úřadu je vyvěšena Veřejná vyhláška týkající se zpracované zprávy (návrh) o uplatňování Zásad územního rozvoje Středočeského kraje v uplynulém období (únor 2012-leden 2016). Veškeré informace k výše uvedé zprávě naleznete na webových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje.
13.1.2016 - Na úřední desce obecního úřadu je vyvěšena Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy, která nám byla zaslána Ministerstvem zemědělství. Přílohy, vzhledem k velkému počtu stran, jsou vyvěšeny v sekci elektronické úřední desky.
11.1.2016 - Základní škola Kvílice vyhlašuje zápis dětí do 1. třídy ve dnech 28. - 29. ledna 2016, a to od 8,00 do 16,00 hodin. S sebou přineste rodný list dítěte. Informační leták ZDE.Rok 2015

Zasedání zastupitelstva obce Kvílice-pozvánka

    16.12.2015          29.12.2015 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řeší 5. aktualizaci, řeší tzv. nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí. Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník naleznete ZDE

 
     9.12.2015         28.12.2015 

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace. Přihlášky je možné podávat i osobně v době úředních hodin OÚ. Mimo úřední hodiny zavolat p. starostovi (mob. 607 246 985), který přihlášku převezme.

 
    16.11.2015         18.12.2015 

Informace k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím poštovní služby SIPO: Letak-SIPO

    5.11.2015           

Dodatek č.3 veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řizení 

 
    6.10.2016          21.10.2015 

Oznámení: Revize komínů v obci 

    5.10.2015          22.10.2015 

Novela zákona depozit

    29.9.2015         31.12.2015
ČEZ Distribuce-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů       10.9.2015          16.11.2015 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-4. aktualizace       7.9.2015          23.9.2015 
MěÚ Slaný,odbor ŽP -Opatření obecné povahy při nedostatku vody       23.7.2015           
a)Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ02,
b)Příloha č.2-Návrh_OOP_CZ02,
c)Příloha č.3-PZKO_CZ02_final 
    16.7.2015           
FÚ-Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2015       30.4.2015          1.6.2015 
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy, Návrh OOP NPP Labe, Seznam obcí v povodí Labe      1.4.2015          22.6.2015 
Oznámení-prodej známek na popelnice - 2015      14.1.2015          28.2.2015 

Archivace z úvodní stránky 
22.12.2015 - Vážení, ve středu 23.12.2015 nebude úřední den. 
PS: přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.

27.11.2014 Od pondělí 01.12.2014 dochází ke změně úředních hodin. Úřední dny (hodiny) budou každé pondělí od 13,00 hod. do 17,00 hod. a středu od 08,00 hod. do 12,00 hod. Děkujeme za pochopení.

01.04.2015 - na úřední desce nalaznete Veřejnou vyhlášku týkající se "Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek". Součástí je návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe. Úplná znění návrhů se naleznou na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz).

30.04.2015 - na úřední desce je zvěřejněna veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015. Veřejnou vyhlášku zaslal Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha. Ve veřejné vyhlášce jsou obsaženy hromadné předpisné seznamy, do kterých mohou daňové subjekty nahlížet v době úředních hodin na územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj a bude mu tak sdělena jeho daňová povinnost. Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

10.06.2015
Informace občanům od společnosti SčVK, a. s.: stanovení ceny vodného pro kalendářní rok 2015. Kalkulaci ceny naleznete ZDE.

13.07.2015
Místní knihovna v Plchově ve spolupráci s obecním úřadem v Plchově pořádají dne 29.08.2015 celodenní výlet do zábavného parku Mirakulum v Milovicích. Pokud by měl někdo o výlet zájem, může se přihlásit na obecním úřadě v Plchově. Bližší informace ZDE.

16.07.2015
Ministerstvo životního prostředí rozeslalo návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02. Zveřejnění návrhu je dáno veřejnou vyhláškou, kterou naleznete v sekci elektronické úřední desky. Součástí jsou dále dvě přílohy popisující výše uvedený program. V souladu s ustanovením par. 172 odst. 2 správního řádu je stanoveno místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit. Více se dočtete ZDE.

23.07.2015
Městký úřad Slaný, odbor životního prostředí, vydal Opatření obecné povahy při nedostatku vody. Tímto opatřením zakazuje, podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona, odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účly a osobní hygienu. (Více úřední deska)

27.07.2015
Jménem společnosti LINET s. r. o. jsme byli osloveni, abychom vyvěsili jejich informace o volných pracovních místech. Více ZDE.

07.09.2015
Vážení spoluobčané,
tímto Vás informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které bude dne 22.09.2015 v celé obci, viz následující INFORMACE.

07.09.2015
V sekci elektronické úřední desky naleznete agendu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník. Jedná se o 4. aktualizaci. Seznam poskytl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

29.09.2015
Městský úřad Slaný, odbor dopravy poskytl oznámení týkající se novely zákona depozit. Vlastníci motorových vozidel, kteří mají registrované vozidlo a je dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2015, musí přijít do konce roku 2015 na MěÚ Slaný (registr vozidel) a sdělit, kde vozidlo je a jaký je jeho účel využití. Bližší informace naleznete v sekci elektronické úřední desky.

5.10.2015
Oznámení pro občany: dne 22.10.2015 od 8:00 hodin bude v obci Kvílice prováděna revize komínů. Případní zájemci se mohou hlásit do 19.10.2015. Více v sekci elektronické úřední desky a ZDE.

6.10.2015
Informace občanům: dne 23.7.2015 vydal Městský úřad Slaný, odbor životního prostřeí Opatření obecné povahy při nedostatku vody. O tomto opatření jste již byli informováni vyvěšením na elektronické úřední desce. Současné stanovisko zní, že toto opatření nadále trvá a lze konastatovat, že "celková hydrologická situace se nezměnila, suché období i nadále přetrvává a s přibývající dobou trvání se zvolna prohlubuje. Dle dostupných hydrologických prognóz lze v následujcím týdnu očekávat pokračující trend podprůměrných průtoků v porovnání s dlouhodobými průměry". Pro bližší informace postupujeme Informační zprávu č. 11/ Sucho_2015, která nám byla zaslána Povodím Vltavy, státní podnik. ZPRÁVA

 

Rok 2014

Spis:       Vyvěšeno:       Sejmuto: 
Informace o konání ustavujícího zasedani ZO        29.10.2014        05.11.2014 
Usnesení o odročení dražebního jednání - p. Milan Löffelman       14.04.2015       30.04.2015

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti