Novinky

Kontakt

Adresa:
Obecní úřad Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
Telefon:
+420 312 579 559
E-mail:
oukvilice@iol.cz
Identifikátor datové schránky:
8b4as4b
Úřední hodiny:
Pondělí: 16:30  - 19:00 hod.Fakturační údaje:
Obec Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
IČ: 00234575
není plátcem DPH


Webová stránka:
www.kvilice.cz 


mapka

OdkazyPovinně zveřejňované informace

Stránka se postupně připravuje. Děkujeme za pochopení.

Povinně zveřejňované informace o obci Kvílice dle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
Obec Kvílice

2. Důvod a způsob založení
Obec Kvílice je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kde v čl. 99 je zakotveno, že obec je považována za základní územně samosprávný celek.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je obec Kvílice základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
Obec Kvílice je veřejnoprávní korporací, která disponuje svým vlastním majetkem a dále vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Obec Kvílice dále pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura
a) Starosta obce
b) Místostarosta obce
c) Zastupitelstvo obce - obec Kvílice má 5 členů
- Kontrolní výbor má 3 členy
- Finanční výbor má 3 členy
- Kulturně sociální výbor
d) Rada obce není v obci Kvílice volena.
e) Obecní úřad
- administrativní pracovník
- účetní obce
f) Příspěvkové organizace zřizované obcí
- Základní škola Kvílice

4. Kontaktní spojení
http://www.kvilice.cz/kontakt

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz

4.2 Fakturační adresa
Obec Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
IČ: 00234575

4.3 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz

4.4 Úřední hodiny
Pondělí: 16:30 - 19:00
Ostatní pracovní dny dle předchozí telefonické domluvy.

4.5 Telefonní čísla
Obecní úřad: 312 579 559
viz odkaz v sekci 4

4.6 Číslo faxu
Obec Kvílice nemá fax.

4.7 Adresa internetové stránky
www.kvilice.cz

4.8 Adresa e-podatelny
oukvilice@iol.cz

4.9 Další elektronické adresy
Datová schránka: 8b4as4b

5. Bankovní spojení
388127349/0800, účet vedený u České spořitelny, a. s.
Platby v hotovosti lze uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ
00234575

7. DIČ
obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
8.1 Hlavní dokumenty
a) obecně závazné vyhlášky
http://www.kvilice.cz/obecne-zavazne-vyhlasky/platne-ozv

8.2 Rozpočet obce
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2013
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2014
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2015
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2016
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2017
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2018
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/archiv---rok-2019
http://www.kvilice.cz/rozpocet-obce/aktualni-rok-2020Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Rok 2019

1/ Žádost o poskytnutí informace - č.j. 146/2019/DZ
Poskytnutá informaceWebové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.