Novinky

Kontakt

Adresa:
OÚ Kvílice, č.p. 38
273 75 p. Třebíz
Telefon:
+420 312 579 559
E-mail:
oukvilice@iol.cz


Fakturační údaje:
Obec Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
IČ: 00234575


Webová stránka:
www.kvilice.cz 


mapka

OdkazyElektronická úřední deska

Scan001 

Spis:     Vyvěšeno:         Sejmuto:
Zadávací dokumentace Kvílice II - Veřejný vodovod pro obec Kvílice     17.10.2013          8.11.2013 
Odůvodnění veřejné zakázky Kvílice - Veřejný vodovod pro obec Kvílice      17.10.2013          8.11.2013 
Změna zadávací dokumentace-Kvílice - Veřejný vodovod pro obec Kvílice     30.10.2013          15.11.2013 
Změna zadávací dokumentace-..Kvílice č.II - Veřejný vodovod pro obec Kvílice     13.11.2013          29.11.2013 
                 
ROK 2017                
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška; Příloha č.1-seznam obcí       13.11.2017          1.12.2017 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka      23.10.2017          31.10.2017 
Oznámení o době a místě konání voleb      2.10.2017          22.10.2017 
Svolání prvního zasedání OVK      25.9.2017          2.10.2017 
Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství vydalo tento návrh, kterým nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk a borovice (a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, (b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření. Bližší informace ve veřejné vyhlášce.      18.9.2017          9.10.2017 
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - vydalo ČEZ Distribuce, a. s.      18.9.2017          16.11.2017 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - 9.aktualizace; Příloha - aktualizovaná data       11.9.2017          2.10.2017 
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martin Mikuš (Rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu)      7.9.2017          22.9.2017 
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Poslanecké sněmovny Parlametnu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017      4.9.2017          22.10.2017 
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martin Mikuš      7.8.2017          22.8.2017 
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Stanislav Mašek (Rozhodnutí ve věci návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu)      20.7.2017          4.8.2017 
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti - Martin Mikuš      13.7.2017          28.7.2017 
Veřejná vyhláška - oznámení o uložení písemnosti      20.6.2017          5.7.2017 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka      12.6.2017          27.6.2017 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy - přechodná úprava v souvislosti s pořádáním kulturní akce - tradiční Třebízská pouť      22.5.2017          6.6.2017 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka     15.5.2017          30.5.2017 
SčVK - kalkulace, skutečnost cen pitné vody za rok 2016      4.5.2017          5.6.2017 
Finanční úřad - Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017      28.4.2017          29.5.2017 
Zasedání zastupitelstva obce Kvílice - pozvánka      10.4.2017          25.4.2017 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy: Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací z důvodu výstavby splaškové kanalizace v obci Třebíz.      27.3.2017          11.4.2017 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - 8. aktualizace      20.2.2017          13.3.2017 
Zasedání zastupitelstva obce-Kvílice - pozvánka      20.2.2017          28.2.2017 
Veřejná vyhláška - kormorán velký; příloha: OOP - kormorán velký       13.2.2017          6.3.2017 
Oznámení - prodej známek na popelnice pro rok 2017      2.1.2017          28.2.2017 
                 

 

  

Rozpočet

ROK 2013                
Spis:     Vyvěšeno:         Sejmuto:
Návrh rozpočtu na rok 2013      11.12.2012          27.12.2012
Rozpočtový výhled na roky 2014 a 2015
(Platný do 22.12.2014)
     13.12.2012          28.12.2012 
                 
ROK 2014                
Návrh rozpočtu na rok 2014     10.12.2013          26.12.2013 
                 
ROK 2015                
Návrh rozpočtu na rok 2015     04.12.2014          19.12.2014 
Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 (Rozpočtový výhled na rok 2016 až 2017 schválen na zasedání ZO dne 22.12.2014); Platný do 27.12.2016.     04.12.2014          19.12.2014 
Rozpočet na rok 2015 -schválený (Rozpočet schválen na zasedání ZO dne 22.12.2014)     29.12.2014           
                 
ROK 2016                
Návrh rozpočtu roku 2016     8.12.2015          23.12.2015 
Rozpočet pro rok 2016-schválený (Rozpočet schválen na zasedání ZO dne 28.12.2015)     5.1.2016           
Rozpis schváleného rozpočtu pro rok 2016 (rozpis proveden dle paragrafů, položek a organizací)     5.1.2016           
                 
ROK 2017                 
Návrh rozpočtu pro rok 2017     5.12.2016         21.12.2016
Rozpočet pro rok 2017 - schválený(Rozpočet schválen na zasedání ZO dne 27.12.2016)      2.1.2017           
Rozpis schváleného rozpočtu pro rok 2017(Rozpis proveden dle paragrafů, položek)
Zpráva k rozpočtu pro rok 2017 (Vzato na vědomí zastupitelstvem obce dne 24.4.2017)
    2.1.2017           
Rozpočtový výhled na roky 2018 a 2019 (Rozpočtový výhled na rok 2018 a 2019 schválen na zasedání ZO dne 27.12.2015); Poznámka: na základě zákona čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, účinného do 31.12.2016, se používal termín rozpočtový výhled. Od 1.1.2017 uvedeného zákona se termín rozpočtový výhled nahrazuje termínem novým, a to střednědobý výhled rozpočtu. Pokud bude v průběhu uvedených roků aktualizován výhled, bude pojmenován jako Střednědobý výhled rozpočtu.      5.12.2016          21.12.2016 

Rozpočtová opatření

ROK 2017                 
Rozpočtové opatření č.1 ze dne 27.2.2017      13.3.2017           
Rozpočtové opatření č.2 ze dne 24.4.2017      24.4.2017           
Rozpočtové opatření č.3 ze dne 29.5.2017      6.6.2017           
Rozpočtové opatření č.4 ze dne 26.6.2017      10.7.2017           
Rozpočtové opatření č.5 ze dne 30.10.2017      9.11.2017           

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | podmínky | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti