Novinky

Kontakt

Adresa:
Obecní úřad Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
Telefon:
+420 312 579 559
E-mail:
oukvilice@iol.cz
Identifikátor datové schránky:
8b4as4b
Úřední hodiny:
Pondělí: 16:30  - 19:00 hod.Fakturační údaje:
Obec Kvílice
Kvílice č.p. 38
273 75 p. Třebíz
IČ: 00234575
není plátcem DPH


Webová stránka:
www.kvilice.cz 


mapka

OdkazyArchiv - rok 2015

Rok 2015

      Vyvěšeno:         Sejmuto:

Zasedání zastupitelstva obce Kvílice-pozvánka

    16.12.2015          29.12.2015 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových řeší 5. aktualizaci, řeší tzv. nedostatečně určitě zapsané osoby v katastru nemovitostí. Seznam nemovitých věcí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný, tzv. neznámý vlastník naleznete ZDE

 
     9.12.2015         28.12.2015 

Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ky příspěvkové organizace. Přihlášky je možné podávat i osobně v době úředních hodin OÚ. Mimo úřední hodiny zavolat p. starostovi (mob. 607 246 985), který přihlášku převezme.

 
    16.11.2015         18.12.2015 

Informace k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím poštovní služby SIPO: Letak-SIPO

    5.11.2015           

Dodatek č.3 veřejnoprávní smlouvy o zajištění přenesené působnosti pro oblast přestupkového řizení 

 
    6.10.2016          21.10.2015 

Oznámení: Revize komínů v obci 

    5.10.2015          22.10.2015 

Novela zákona depozit

    29.9.2015         31.12.2015
ČEZ Distribuce-Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů       10.9.2015          16.11.2015 
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)-4. aktualizace       7.9.2015          23.9.2015 
MěÚ Slaný,odbor ŽP -Opatření obecné povahy při nedostatku vody       23.7.2015           
a)Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu OOP PZKO CZ02, b)Příloha č.2-Návrh_OOP_CZ02, c)Příloha č.3-PZKO_CZ02_final      16.7.2015           
FÚ-Veřejná vyhláška-Daň z nemovitých věcí na rok 2015       30.4.2015          1.6.2015 
Veřejná vyhláška-Oznámení o návrzích opatření obecné povahy, Návrh OOP NPP Labe, Seznam obcí v povodí Labe      1.4.2015          22.6.2015 
Oznámení-prodej známek na popelnice - 2015      14.1.2015          28.2.2015 

Archivace z úvodní stránky 
22.12.2015 - Vážení, ve středu 23.12.2015 nebude úřední den.  PS: přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a do Nového roku mnoho osobních i pracovních úspěchů.

27.11.2014 Od pondělí 01.12.2014 dochází ke změně úředních hodin. Úřední dny (hodiny) budou každé pondělí od 13,00 hod. do 17,00 hod. a středu od 08,00 hod. do 12,00 hod. Děkujeme za pochopení.

01.04.2015 - na úřední desce nalaznete Veřejnou vyhlášku týkající se "Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzvy k uplatnění připomínek". Součástí je návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe. Úplná znění návrhů se naleznou na elektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (http://eagri.cz).

30.04.2015 - na úřední desce je zvěřejněna veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2015. Veřejnou vyhlášku zaslal Finanční úřad pro Středočeský kraj, Praha. Ve veřejné vyhlášce jsou obsaženy hromadné předpisné seznamy, do kterých mohou daňové subjekty nahlížet v době úředních hodin na územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj a bude mu tak sdělena jeho daňová povinnost. Složenky na úhradu daně z nemovitostí budou poplatníkům zasílány na adresu trvalého bydliště nebo na doručovací adresu.

10.06.2015 Informace občanům od společnosti SčVK, a. s.: stanovení ceny vodného pro kalendářní rok 2015. Kalkulaci ceny naleznete ZDE.

13.07.2015 Místní knihovna v Plchově ve spolupráci s obecním úřadem v Plchově pořádají dne 29.08.2015 celodenní výlet do zábavného parku Mirakulum v Milovicích. Pokud by měl někdo o výlet zájem, může se přihlásit na obecním úřadě v Plchově. Bližší informace ZDE.

16.07.2015 Ministerstvo životního prostředí rozeslalo návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02. Zveřejnění návrhu je dáno veřejnou vyhláškou, kterou naleznete v sekci elektronické úřední desky. Součástí jsou dále dvě přílohy popisující výše uvedený program. V souladu s ustanovením par. 172 odst. 2 správního řádu je stanoveno místo a termín, kde je možné se s návrhem seznámit. Více se dočtete ZDE.

23.07.2015 Městký úřad Slaný, odbor životního prostředí, vydal Opatření obecné povahy při nedostatku vody. Tímto opatřením zakazuje, podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona, odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Slaný, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. Voda ze studní by měla být využívána zejména pro pitné účly a osobní hygienu. (Více úřední deska)

27.07.2015 Jménem společnosti LINET s. r. o. jsme byli osloveni, abychom vyvěsili jejich informace o volných pracovních místech. Více ZDE.

07.09.2015 Vážení spoluobčané, tímto Vás informujeme o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, které bude dne 22.09.2015 v celé obci, viz následující INFORMACE.

07.09.2015 V sekci elektronické úřední desky naleznete agendu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, tzv. neznámý vlastník. Jedná se o 4. aktualizaci. Seznam poskytl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

29.09.2015 Městský úřad Slaný, odbor dopravy poskytl oznámení týkající se novely zákona depozit. Vlastníci motorových vozidel, kteří mají registrované vozidlo a je dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem 2015, musí přijít do konce roku 2015 na MěÚ Slaný (registr vozidel) a sdělit, kde vozidlo je a jaký je jeho účel využití. Bližší informace naleznete v sekci elektronické úřední desky.

5.10.2015 Oznámení pro občany: dne 22.10.2015 od 8:00 hodin bude v obci Kvílice prováděna revize komínů. Případní zájemci se mohou hlásit do 19.10.2015. Více v sekci elektronické úřední desky a ZDE.

6.10.2015 Informace občanům: dne 23.7.2015 vydal Městský úřad Slaný, odbor životního prostřeí Opatření obecné povahy při nedostatku vody. O tomto opatření jste již byli informováni vyvěšením na elektronické úřední desce. Současné stanovisko zní, že toto opatření nadále trvá a lze konastatovat, že "celková hydrologická situace se nezměnila, suché období i nadále přetrvává a s přibývající dobou trvání se zvolna prohlubuje. Dle dostupných hydrologických prognóz lze v následujcím týdnu očekávat pokračující trend podprůměrných průtoků v porovnání s dlouhodobými průměry". Pro bližší informace postupujeme Informační zprávu č. 11/ Sucho_2015, která nám byla zaslána Povodím Vltavy, státní podnik. ZPRÁVA

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | Správce stránek a prohlášení o přístupnosti

xTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.